Wentylacja decentralna

Wentylatory Wentylacja decentralna

Wentylacja decentralna zapewnia komfort poprzez doprowadzenie optymalnej ilość świeżego powietrza bez konieczności uchylania okna, co skutkuje znacznym wychłodzeniem pomieszczenia w okresie zimowym oraz napływ insektów w okresie letnim. System wentylacji składa się z kilku mniejszych jednostek zlokalizowanych w różnych pomieszczeniach domu. Dzięki zastosowaniu energooszczędnych wentylatorów oraz wymienników ciepła o wysokiej sprawności instalacja urządzeń typu AHR oraz HRV przynosi także korzyści ekonomiczne. Odzysk ciepła następuje poprzez dwukierunkową pracę urządzeń. W czasie cyklu wywiewu zużyte powietrze przepływa przez wymiennik odbierający jego energię cieplną, natomiast w czasie cyklu nawiewu ciepło zgromadzone w wymienniku jest odbierane a następnie przekazywane do pomieszczenia.


Dodatkowym aspektem jest ograniczenie ingerencji w budynek w porównaniu do tradycyjnego systemu rekuperacji. Urządzenia zlokalizowane są bezpośrednio w ścianie zewnętrznej budynku, bez konieczności rozprowadzania kanałów wentylacyjnych oraz przeprowadzania gruntownego remontu. Pozwala to na znacznie ograniczenie kosztów instalacji, w szczególności w starszych budynkach.