| +48 25 758-52-52 | | | EN | DE | FR | RU
835.jpg

Mazowsze Serce Polski

FE_POIR_poziom_pl-1_rgb.jpg

Fundusze unijne


Wdrożenie innowacyjnych urządzeń wentylacyjnych


Postęp to dla nas priorytet

AWENTA E.W.A. CHOMKA SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wdrożenie innowacyjnych urządzeń wentylacyjnych”

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnych urządzeń wentylacyjnych, wyposażonych w autorski, opracowany przez Beneficjenta - System Kierowania Powietrza oraz wdrożenie systemu wentylacyjnego dla budownictwa (system zdecentralizowanej mechanicznej wentylacji wg zapotrzebowania).

Dzięki wdrożeniu ww. grup produktów, docelowym użytkownikom urządzeń wentylacyjnych zaoferowane zostaną innowacyjne w skali świata urządzenia, charakteryzujące się m.in. następującymi, udoskonalonymi parametrami:

- wydajności,

- ciśnienia statycznego,

- obniżonym zapotrzebowaniu na energię,

- zwiększonej wytrzymałości mocowania,

- zwiększonej maksymalnej i średniej sprawności cieplnej (w przypadku urządzenia z odzyskiem ciepła).

Ponadto wdrażany system wentylacyjny dla budownictwa charakteryzował się będzie zmniejszonym jednostkowym zapotrzebowaniem na energię oraz funkcją prostego montażu i demontażu.

Realizacja projektu przyczyni się ponadto do:

  • wzrostu innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie wyników badań,
  • wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym oraz międzynarodowym,
  • zwiększenia wykorzystania wyników badań w praktyce biznesowej.

Wartość ogółem projektu wynosi 5 800 717,08 zł z tego wkład Funduszy Europejskich 2 106 000,00 zł

FE POIR poziom pl 1 rgb

 


Wsparcie na kapitał obrotowy


COVID-19

Postęp to dla nas priorytet

AWENTA E.W.A. Chomka Spółka Jawna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wsparcie na kapitał obrotowy dla AWENTA E.W.A. Chomka Spółka Jawna” nr POIR.03.04.00-14-0198/20

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Wartość ogółem projektu wynosi 405 518,34 zł z tego wkład Funduszy Europejskich 405 518,34zł.

FE POIR poziom pl 1 rgb

 


Budowa Centrum badawczo-roz.


Inteligentny rozwój

Postęp to dla nas priorytet

Celem realizacji projektu jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa AWENTA E.W.A. CHOMKA SPÓŁKA JAWNA poprzez utworzenie centrum badawczo – rozwojowego pn.: „Laboratorium badawczo-rozwojowe systemów wentylacyjnych”.

Dzięki utworzeniu dobrze wyposażonego oraz profesjonalnego laboratorium, usystematyzowane zostaną prowadzone prace badawcze. W laboratorium udoskonalane będą oraz tworzone nowe produkty, a badania certyfikacyjne przeprowadzone na specjalistycznym sprzęcie pozwolą uniezależnić przedsiębiorstwo od podmiotów certyfikacyjnych oraz przeprowadzać te badania znacznie niższym kosztem a także w krótszym czasie.

 


Wdrożenie wyników prac B+R w firmie Awenta


Inteligentny rozwój

Postęp to dla nas priorytet

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, działanie 3.3 Innowacje w MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

„Wdrożenie wyników prac B+R w firmie Awenta„

Celem projektu jest wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa Awenta oraz wzrost konkurencyjności na rynku zarówno lokalnym, krajowym, jak i międzynarodowym, poprzez wprowadzenie do oferty nowych i udoskonalonych produktów

W efekcie realizacji projektu na rynek wprowadzone zostaną nowe i zmodyfikowane produkty:
- Wentylator centralny mechanicznej wywiewnej wentylacji zbiorczej
- System wentylacyjny o przekroju 60x120 i 60x204 mm z innowacyjnym kanałem składanym
- Wentylator instalacji kanałowych domowej wentylacji
- Metalowe kratki wentylacyjne z regulacją przepływu
- Aluminiowe maskownice rewizyjne (hermetyczne i pyłoszczelne)
- Metalowe drzwiczki rewizyjne

Całkowita wartość projektu 11 442 690,00 PLN
Wydatki kwalifikowane 9 301 000,00 PLN
Dofinansowanie w Funduszy Europejskich 3 998 499,90 PLN

 

Strona w rekonstrukcji