Jednostki wentylacyjne i akcesoria

AHRE160 wentylacja decentralna

AHRE160 to nowa generacja urządzeń wentylacji zdecentralizowanej umożliwiających wentylację pomieszczeń przy jednoczesnym ograniczeniu strat ciepła. Dzięki zastosowaniu ceramicznego akumulacyjnego wymiennika AHR zatrzymuje i gromadzi energię cieplną, by następnie ogrzać chłodniejsze, nawiewane z zewnątrz powietrze. Różnica pomiędzy serią AHR, a HRV tkwi w zastosowanych rozwiązaniach automatyzujących jego pracę.  Zastosowana elektronika steruje pracą urządzenia i dostosowuje jego parametry w zależności od warunków panujących w pomieszczeniu, w którym został zainstalowany AHR.

AHRE160 ma możliwość łączenia kilku urządzeń zainstalowanych w jednym lub w kilku pomieszczeniach z możliwością ich parowania za pomocą komunikacji bezprzewodowej, bez konieczności kłopotliwego łączenia urządzeń za pomocą przewodu zasilającego. Parowanie możliwe w różnych trybach np. obie jednostki tylko nawiewają, lub tylko wywiewają oraz praca naprzemienna jedna jednostka nawiewa a druga wywiewa.

 

Zasada działania

Podstawową funkcją urządzenia AHRE160 jest zapewnienie wymiany powietrza w pomieszczeniu, przy jednoczesnym ograniczeniu strat ciepła. Odzysk ciepła utraconego w procesie wentylacji możliwy jest dzięki zastosowaniu ceramicznego wymiennika akumulacyjnego, który zatrzymuje i gromadzi energię cieplną, by następnie ogrzać powietrze chłodniejsze, nawiewane z zewnątrz. Jeżeli powietrze nawiewane ma wyższą temperaturę niż znajdujące się w pomieszczeniu, wymiennik obniży ją wykorzystując temperaturę powietrza wywiewanego.

WYWIEW

Podczas pracy w kierunku wywiewnym ciepło jest magazynowane w ceramicznym wymienniku. Po całkowitym nagrzaniu wymiennika następuje automatyczna zmiana kierunku pracy.

Optymalny czas pracy w jednym kierunku określany jest na podstawie odczytów temperatur z czujników zlokalizowanych przed i za wymiennikiem ciepła.

NAWIEW

Ciepło zgromadzone w wymienniku jest odbierane przez strumień powietrza nawiewanego a  następnie przekazywane do pomieszczenia. Po wystudzeniu wymiennika następuje automatyczna zmiana kierunku pracy.

Optymalny czas pracy w jednym kierunku określany jest na podstawie odczytów temperatur z czujników zlokalizowanych przed i za wymiennikiem ciepła.

Komunikacja

Komunikacja bezprzewodowa

AHRE160 ma możliwość łączenia kilku urządzeń zainstalowanych w jednym lub w kilku pomieszczeniach z możliwością ich parowania za pomocą komunikacji bezprzewodowej. Bez konieczności kłopotliwego łączenia urządzeń za pomocą przewodu zasilającego. Parowanie możliwe w różnych trybach np. obie jednostki tylko nawiewają, lub tylko wywiewają oraz praca  naprzemienna jedna jednostka nawiewa a druga wywiewa.

Przykład rozmieszczenia

AHRE160 został tak zaprojektowany, aby możliwe było stworzenie sieci urządzeń działających jednocześnie w wielu pomieszczeniach jednego domu. Im więcej jest ich zainstalowanych, tym więcej świeżego powietrza jest dostarczone do wnętrza i tym niższe są koszty ogrzewania w sezonach grzewczych.

Elementy urządzenia

Ceramiczny wymiennik to serce urządzenia i jeden z najbardziej istotnych jego elementów. W AHR został zastosowany heksagonalny wymiennik, dzięki któremu uzyskany został jeden z najwyższych współczynników odzysku ciepła w urządzeniach wentylacji zdecentralizowanej dostępnych na rynku.

AHR wyposażony jest energooszczędny silnik bezszczotkowy

Kanał został wykonany z tworzywa PVC z dodatkiem jonów srebra, aby uniemożliwić rozwój  Bakterii w jego wnętrzu. Zastosowano także dodatkową izolację w celu zmniejszenia zjawiska kondensacji i strat ciepła.

Pilot do AHRE160 umożliwia pracę urządzenia w trybach:

* REKUPERACJA ( Cykl 70 s / 70 s przepływu powietrza )

* WYWIEW (praca ciągła w kierunku wywiewu)

* NAWIEW (praca ciągła w kierunku nawiewu)

* WIETRZENIA ( Praca wentylatora na 3 biegu - przez 30 minut )

* NOCNY (cichy)

Ponadto pilot pozwala na synchronizację nieskończonej ilości urządzeń AHR, ustawienie czasu zegara oraz zerowanie licznika zabrudzenia filtra.

AHR wyposażony jest w dwa filtry oczyszczające powietrze.

Automatyczne żaluzje odcinające przepływ powietrza po wyłączeniu urządzenia oraz wygłuszony panel wewnętrzny zwiększają komfort użytkowania.

Wyposażenie

Wentylator uruchamiany i wyłączany jest włącznikiem (nie wchodzi w skład urządzenia) będącym elementem instalacji elektrycznej budynku.

AHR160 wyposażony jest standardowo w czujnik wilgoci (tryb HIGRO), dzięki któremu urządzenie zostaje uruchomione, gdy poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowane, przekroczy ustawioną wartość. Wartość ta może być ustawiona przez uzytkownika w zakresie od 10% do 90%, w interwałach co 10%. W trybie HIGRO urządzenie porównuje zmierzoną wartość wilgotności pomieszczenia z wartością zadaną przez użytkownika. Jeżeli wartość zmierzona jest większa od zadanej o 0-10%, urządzenie włączy się na pierwszym biegu, o 10-20% - na drugim, powyżej 20% - na biegu trzecim. Wyłączenie urządzenia nastąpi w momencie, kiedy faktyczny pozopm wilgotności równy jest zadanemu.

Aktywacja trybu HIGRO sygnalizowana jest poprzez miganie symbolu na ekranie urządzenia.

Funkcja uruchamiana za pomocą pilota zdalnego sterowania.

 

Urządzenie ma możliwość automatycznego wyłączenia się po 5, 10, 15, 30, 45, 60, 120 i 180 minutach od włączenia. Wyświetlacz pokazuje czas pozostały do wyłączenia. Zmiana biegu nie wpływa na pracę zegara.

Po odliczeniu ustawionego czasu urządzenie wyłączy się, a ostatnio używany bieg zostanie zapamiętany. Aktywacja trybu sygnalizowana jest sekwencyjnym zapalaniem się diod (od góry do dołu) w centralnej części wyświetlacza.

Funkcja uruchamiana za pomocą pilota zdalnego sterowania.

Opcja trzech biegów występuje w modelu wentylatora decentralnego AHR. Biegi załączane są za pomocą pilota zdalnego sterowania lub automatycznie – dzięki czujnikowi temperatury i wilgotności, parametry pracy urządzenia dostosowywane są do panujących warunków.

Wymiary

*czujnik AHRTH niedostępny w standardzie nabywany jest oddzielnie