Urządzenia wentylacyjne

Awentis I urządzenie wentylacyjne

AWENTIS jest to innowacyjny kanał wentylacyjny, który umożliwia zamienne wykorzystywanie zasad wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. Grawitacyjnej – ponieważ do jednego z wlotów należy zamontować kratkę wentylacyjną, mechanicznej – bo do drugiego podłączany jest wentylator wyciągowy. Elementem warunkującym wykorzystanie powyższych jest ruchoma przepustnica, która reguluje kierunek strumienia powietrza. AWENTIS umożliwia więc stałą cyrkulację powietrza dając jednocześnie możliwość szybkiej jego wymiany po włączeniu wentylatora.

Zestaw AWENTIS I ma swoje zastosowanie w jednym pomieszczeniu. Dla porównania - AWENTIS II dzięki skrętnej dyszy – w dwóch.

Obydwa zestawy oferowane są z elementami niezbędnymi do montażu: płytą K-G, maskownicą, odcinkami kanałów dł. 10 cm.

Wymiary