Ścienne klasyczne

WA wentylator klasyczny

Główne cechy:

  • tworzywo ABS
  • łożyska ślizgowe
  • IPX4
  • maksymalna temperatura pracy 40°C
  • 2 lata gwarancji
  • możliwość zainstalowania zaworu zwrotnego (ZZ)

Wyposażenie

Wentylator uruchamiany i wyłączany jest włącznikiem (nie wchodzi w skład urządzenia) będącym elementem instalacji elektrycznej budynku.

Wentylator uruchamiany i wyłączany jest włącznikiem sznurkowym poprzez jednokrotne pociągnięcie.

Wentylator fabrycznie wyposażony w przewód z wtyczką do tradycyjnego gniazda typu E (230V AC 50Hz). Nie musi zatem być instalowany do sieci. Uruchamiany i wyłączany jest włącznikiem sznurkowym poprzez jednokrotne pociągnięcie.

Wentylatory wyposażone w funkcję opóźnienia wyłączenia wentylatora. Wentylator uruchamiany i wyłączany jest włącznikiem ściennym będącym elementem instalacji elektrycznej budynku. Po wyłączeniu wentylatora włącznikiem ściennym jego wyłączenie nastepuje dopiero po upływie czasu ustawionego na potencjometrze układu sterującego wentylatorem. Opóźnienie wyłączenia jest regulowane płynnie w zakresie 3 min. – 30 min.

Wentylatory wyposazone w czujnik wilgoci i opóźnienie wyłączenia. Czujnik wilgotnosci powietrza wykrywa wilgoć w zakresie od 40% do 90% wilgotności względnej. Wentylator – w zależności od sposobu podłączenia do sieci – może być uruchamiany tylko automatycznie bądź również manualnie przez użytkownika.

URUCHAMIANIE AUTOMATYCZNE: urządzenie włącza się, gdy poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniu, gdzie wentylator jest zainstalowany, przekroczy ustawioną na potencjomatrze H wartość. Wentylator wyłącza się po upływie czasu określonego na potencjometrze T, który jest liczony dopiero od chwili spadku poziomu wilgotności w pomieszczeniu poniżej wartości ustawionej na potencjomatrze H.

URUCHAMIANIE MANUALNE: wentylator może być również uruchamiany za pomocą włącznika światła lub oddzielnego włącznika przeznaczonego dla wentylatora nawet jesli poziom wilgotności nie przekroczył ustawionej na potencjometrze H wartości. Po wyłączeniu włącznika, urządzenie (tak jak w pierwszym przypadku) wyłączy się po upływie czasu określonego na potencjometrze T, o ile poziom wilgoci w pomieszczeniu jest poniżej poziomu ustawionego na potencjometrze H. Układ wykrywania wilgoci jest układem nadrzędnym.

Wentylatory oznaczone tą ikoną wyposażone są w silniki dwubiegowe. Uruchamiane i wyłączane są włącznikiem będącym elementem instalacji elektrycznej budynku (nie wchodzi w skład urządzenia), za wyjątkiem wentylatora WA100DWP, który wyposażony jest w przewód zasilania z wtyczką do tradycyjnego gniazdka elektrycznego (typu E 230V AC 50Hz). Uruchomienie wentylatora następuje po przełączeniu włącznika  umieszczonego na przewodzie zasilania.
W zależności od modelu, zmiana prędkości obrotowej silnika następuje poprzez pociągnięcie przełącznika sznurkowego (modele WA) lub naciśnięcie drugiego klawisza we włączniku ściennym świecznikowym, rekomendowanym przy podłączeniu wentylatorów serii VTR. W takim przypadku, pierwszy przycisk służy do włączania i wyłączania wentylatora.

Wymiary